Polartinget:
Ansvarlig: Frode Bygdnes, e-post: bygdnes@online.no
Meny

Rødt


Harstad


Historie


Sykehusvennene


Nordting
Velkommen til Polartinget. Målsetninga for denne nettsiden er å formidle meninger og forsvare interessene til folket under polarlyset.

Kanonbåtdiplomati


Svar til Nils Håheim-Saers sitt innlegg "Skytefelt for fred".Skytefelt-diplomati


8 nye skytefelt øst for Lyngenlinja.Hydrogensone i Aktis


Dyr og farlig transport.Regionreformene og fylkene


Det haster med reversering.Statsforvalteren


Interpellasjon til tingssamlinga for Troms og Finnmark fylke.ANKESAKEN


Feige politikere i formannskapetAppell til formanskapet Harstad kommune

Stopp, nok er nok. Å anke tingrettens dom om feil offentlig anskaffelse for OPS-prosjektet, er uansvarlig bruk av kommunens ressurser.
Svar til SV - Rødt vs. SV

Avisdebatten kan du lese her og Rødt Sortland sitt svar herFiskekriminalitet fra myndighetene.
Hydrogen-hykleri
Rødt trengs på Stortinget


Og vi klarte det !!!Leveringsplikten
MK Utvik Senior
Arbeiderstyrte bedrifter


Bilde: hentet fra Manifest sin illustrasjon "La arbeiderne overta".Apartheidstaten Israel

Han pappa brukte davidstjerna til å merke fiskeutstyr og verktøy. Det var kanskje ikke så rart når hans oldefar het Abraham og broren hans igjen het Isak. Jeg har vokst opp med respekt for davidstjerna. Men i dag har den fått en annen symbolikk på grunn av staten Israel sin politikk ovenfor palestinerne. Davidstjerna er blitt skjemt. Les mer...

Sosialisme i vår tid
Intervju iHarstad 1.mai 2021
Lydriket Norge

Marionettminister Frank Bakke-Jensen gir bort norsk suverenitet.


Høringsuttalelse


Nei til havvind


Interpellasjon om Harstads befolkningsutvikling


DEBATTEN fra Kommunestyret.


Norsk økonomi som Kuwait

Vil Klokkereiendommen lide samme skjebne som Entra Eiendom?

Restene av Klokkereiendommen eier Opplysningsvesenets fond ved Barne- og familiedepartementet. Selskapet de har opprettet for å ivareta statens eiendom, heter Clemens Eiendom AS. De er i dag den 8 største grunneier i landet fordi de overtok kirkas jordeiendommer hvor det ikke er kirkebygg, dvs slik som Klokkereiendommen og dermed tomta som Kaarbø Mek. Verksted var på. Eierne av verkstedet har aliert seg med Clemens Eiendom i prosjektet Kaarbøkvarteret og strategen for dette kommer fra den første administrerende direktør for Entra. Les om:
Spekulasjon om offentlig eiendom i Harstad


Hastverk er lastverk

Hvorfor har SV med fylkesråd Bjarne Rohde det travelt med å få reist en ny skole? Fagforeningene for de ansatte ønsker ikke å flytte fra nåværende tomter til Seljestadfjæra. Hvorfor så travelt med å få lagt ned to av tre videregående skoler i Sør-Troms? Hvorfor begynne å bygge før en har riktige og godkjente tegninger med akseptable løsninger? Kanskje fordi løsningene vil bli så dårlige at protestene da vil komme. Eller er det utbygger fra Kaarbøkvarteret som presser på? Og SV lar seg presse bare de får sitte i posisjon. Les HASTVERK

Statlig eiendom på billigsalg
Da blir dommen i Ofoten tingrett stående


Formannskapet gjør delvis retrett. Pressemelding 15.12.2020


Høringa om
NYTT BYSENTRUM HARSTAD

Innledning ved Frode Bygdnes og appell ved Helge Eriksen og
gjennomgang av prosessen med ny vgs ved John Tore Fossland og innlegg med flere.


Videoen er delt i to. Møtet var på Thon-hotellet den 26.nov.2020.HSI-tomta


Les pressemelding fra Rødt Harstad her.Rødt Troms har nominert:1.Hanne Stenvaag, 1971, Tromsø
2.Ole Andreas Myhrer Smith, 2000, RU
3.May Tove Pryneid, 1988, Målselv
4.Kjell Erland Pedersen, 1947, Tjeldsund
5.Marthe Kristine Opheim, 1987, Senja
6.Frode Bygdnes, 1952, Harstad
7.Kristina Williamson, 2001, RU
8.Tore J. Haugen, 1985, Målselv
9.Anne Marith Rasmussen, 1971,
10.Ingeborg Kjellberg, 1997, Tromsø
11.Berit Nymo, 1984, Målselv
12.Jens Ingvald Olsen, 1952, Tromsø

Pressemeldinga 21.11.2020


Kirkeeiendom ødelegger industrien og forsømmer kirka
Ny bydel - sentrum sør

HSI-tomta på SeljestadLeserinnlegg:
Hva skjer i Harstads indre havn?

Tomta i Seljestadfjæra


John Tore Fossland sitt leserinnlegg


Utsettelse på vg-skolen


Kystbyen Harstad


Harstad har vært en terrasseby som har møtt sjøen med en kaifront. Slik har sjøfarende sett byen og beboerne sett sjøen og trafikken der. Harstad har vært en ekte kystby. Men nå for tiden endres byen med en fasade av høyhus, boligkompleks, hotell og installasjoner som gjør resten av byen til en bakgård. Harstad har politikere som ikke tar sin samfunnsoppgave alvorlig, men bøyer av for press fra eiendomsselskapene som skal ha flest mulig kvadratmeter plassert på sjøkanten. Dette er kortsiktig så lenge vi veit at havet stiger. Dette er å sette til side bybeboerne sine interesser til fordel for spekulanter. I beste fall er dette naivt av politikerne, i praksis er å ødelegge særtrekkene ved vår kystby, tjene eiendomsselskapene på bekostning av byens befolkning.
Opplysningsvesenets fond forandrer Harstad sentrum.


Les Om Opplysningsvesenets fond og OVF-direktørens svar


Les OPS - dyrt og dumt
Foredrag på Sør-Troms museumLansering av Årbok 2019

Om Thoralf Sørum: Han malte mange detaljerte bilder fra Harstad, bl.a dette fra Mathissen Mek Verksted i 1959. Den anonyme maleren Sørum hadde egen utstilling med mer enn 50 motiver fra vårt område. Men hvem var han? Far hans kom fra Gryllefjord, vokste opp i Trondheim og kom til Harstadbotn på slutten av 50-tallet. Det er mange bilder etter ham her i Harstad. Frode Bygdnes vil foredra om sitt møte med kunsten til Sørum..