Polartinget:
Ansvarlig: Frode Bygdnes, e-post: bygdnes@online.no
Meny

Rødt


Harstad


Historie


Sykehusvennene


Nordting
Velkommen til Polartinget. Målsetninga for denne nettsiden er å formidle meninger og forsvare interessene til folket under polarlyset.
Fredsinitiativ eller krigshissing?


1.mai arrangementet i Harstad


Barentssekretariatet har oppgaver

Barentsregionen
Troms og Finnmark fylkesting fikk ei orientering om nedleggelse av Barenssekretariatets kontor i Russland. Det var sak 5 i år. Innlegget her er bygd på mitt innlegg i fylkestinget den 14.mars under behandlinga av saka. Det er viktig at når fylkeskommunene nå søker departementet om penger og skriver ny formålsoppgave for selskapet, så skal Sverige og Finnland supplere, ikke erstatte samarbeidet over grensen til vår nabo i øst.

Inpertellasjon om sykehussentralisering


Helse Nord sitt geografiske ansvar


Videregående skole i Sør-Troms

På avisbildene kommer ofte Equinor sitt praktbygg med. Det er nok for å prøve å gjøre tomta mer attraktiv. Men det bygget står på fjell. Nyskolen vil komme på ei gammel søppelfylling der bilvrak, kjøleskap ol. ble dumpet. Det var slik kommunen kvittet seg med søppel før i tiden. Det er og grunn til å påpeke at fylket har ikke kjøpt tomta i forkanten som grenser til sjøen med ei fin steinmur. Der kan eiendomsselskapet HSI komme til å sette opp hva som helst som kan sperre utsikten. Og utearealet for elevene vil da bli takene på skolebyggene. Så liten er tomta.
Jeg har laget en oversikt over avisinnleggene i januar og februar om nyskolen her. og Styret i Skolenes Landsforbund, avdeling Harstad, har kommet med denne uttalelse.

Ungdomsbråk på kjøpesenter

Harstad kommune innkalte til fellesmøte med tverrfaglig team og komiteene Oppvekst og Helse.Det virket som at politikerne mest ønsket å skyve ansvaret bort fra seg og vise frem et panel på 20 stk som mer skulle ha ansvar for å hindre bråk blant ungdommen. Rødt fokuserte på at politikerne må ta det ansvaret, både for ungdommens hjemmemiljø, skolemiljø og fritidsmiljø..

Svar til professor Torsteinsen

Noen ønsker å bringe kritikerne av ukrainakrigen til taushet med grove beskyldninger. Men av en som kaller seg professor emeritus i statsvitenskap UiT, kunne en vente mer drøfting. Her er tilsvar.
Og debatten fortsatte. Videre debatt kan en lese:

Svar til Torsteinsen og Saue.

Ukrainadebatt i lokalavisa

Debatten om Ukrainakrigen og om Norge skal sende våpen til krigende parter, foregår også i lokalmedia. Her kan dere lese mine innlegg i Harstad Tidende i januar 2023. Over og under er link til mine motdebatanter om en orker å lese dem. Uansett viser debatten at det er behov for å få i gang en fredsbevegelse, ellers kan denne krigen utvikle seg til ragnarrokk hvis de signalene som kommer frem i kommentarfeltene får rå. Krigen begynte forsiktig med at vi bare skulle gi humanitær hjelp. Nå planlegges det både fly og soldater til Ukraina.

Rødt-nominasjonen i Troms

Forsøk på ei oppsumering av nominasjonsmøtet i Tromsø som ikke gikk Harstad sin veg. Det var viktigere å hindre venstresida å få posisjoner.

Militarisering av våre nærområder

Den amerikanske krigsmakta herjer fritt i nordnorske nærområder. Vi er i ferd med å militarisere både Andøya, Evenes, Ramsund og Svalbard.

Stopp krigshisserne

En kan ikke oppnå en trygg verden med militære midler. Tillit og respekt, kontakt og samarbeid trygger freden.

Stopp fisket på raudåta


En kan ikke fiske dette dyreplanktonet uten å høste fiskeyngel som bifangst. Og det er den mest levedyktige yngelsen, den som er kommet langt i oppvekstprosessen som her fanges.

Trafikkaos i Harstad


Foto: Harstad Tidende sin forside den 13. oktober 2022.

Busskrisa i Harstad ble tatt opp i Fylkestinget ved åpninga, av Rødt. Og svaret fra Fylkesrådet var ikke særlig tillitsvekkende.
Energibløffen.


Appell på fellesaksjon Rødt Vadsø og Motvind. Skal vi ofre store naturområder for å produsere dyr og ustabil strøm?
Lærerne sloss for framtida !


Tvungen lønnsnemnd truer arbeidsfolk sin demokratiske rett og ødelegger skolen.
Rødt tok opp lærerstreiken i fylkestinget.
Nasjoner for fred !


Blokkpolitikken undergraver nasjonene, ødelegger demokratiet og truer freden.
Støtt palestinerne !


Amnesty sin rapport om brudd på meneskerettighetene ble lagt frem på Harstad bibliotek onsdag 21.sept.
En ønsket strømpris-krise


Vi eksporterer både strøm, grunnrenta og etter hvert også industrien. Regjeringa er i ferd med å gjøre Norge til en råvareleverandør.
Historien om en kombislipemaskin


Protester med å reparer. Dagens kapitalistiske produksjon er ikke for å lage varer til bruk, bare til salg. Vi må stoppe dagens bruk og kast, vi må kreve kvalitet på maskiner og varer.
Markedsstyring eller folkestyre


Kan vi vinne tilbake styringa av vannkrafta eller er det bare markedet som rår nå? Regjeringa har langt på veg abdisert og lar folk betale strømregninga både som abonnenter og som skattebetalere. Mens kraftselskapene som er privatisert, håver inn profitten.
Helseforetakene og SAS-streiken


Regjeringa skulle stramme inn muligheten til vikarbyråene, men baserer egen drift på vikarer. Kan det tenkes at Helseforetakene har egeninteresse i SAS-modelen for arbeidslivet?
Tvungen Lønnsnemnd


Regjeringa undergraver streikeretten !
Samisk identitet.
Informasjonssamfunnets
begrensninger.
Bokomtale i Friheten nr.13 2022

Bokomtale:


Jeg har skrevet ei bok "Motstandskampens broderier", som er en familiekrønike der jeg utbroderer familien til mormor og farmor. Mine to bestemødre Lilly T. Johnsen og Alida T. Gullaksen og deres barn, står som noen bautaer i motstandskampen. Med et persongalleri på 18, får jeg dekt en god del av den motstandskampen som pågikk under 2. verdenskrig.
Det kom 30 personer på boklanseringa mandag den 13. juni. Jeg berettet om arbeidet med boka, om innholdet og fortalte litt om familiens kamp mot okkupasjonen.
Nei til baseavtalen.


Foto:F.Bygdnes.
Tilleggsavtalen med amerikanerne der vi gir fra oss norsk jord på Evenes og Ramsund, presenteres som en skattesak og sammenlignes med forhåndslager som amerikanerne allerede har. Det er uredelig. Om denne avtalen blir vedtatt, har vi ingen garanti for at det står atomvåpen på norsk jord.
Respekt bygges på tillit - fred bygges på forståelse.


Eget foto fra 17.mai 2022. Mange ønsker enda å respektere våre alierte fra 2. verdenskrig.
USA-baser, Andenes vs. Evenes


Foto: Boeing. Til våren skal Stortinget behandle avståelse fra norsk jord til USA, den såkalte tilleggsavtalen der Sola, Rygge, Evenes og Ramsund skal bli baser for USA. Med det gir vi fra oss norsk jurisdiksjon til en fremmed makt. Avtalen åpner for avståelse av andre steder, f.eks. Andenes i neste omgang, uten at det skal opp i Stortinget en gang. Norge dras dermed sterkere inn i stormaktsrivaliseringa.
Motstandskampens broderier


Broderi kommer av ordet brodd. Det er nåla som er brodden. Mine bestemødre broderte, og hele slekta drev med forskjellige nålestikk mot okkupanten. Denne familiekrøniken er derfor en utbrodering av mine slektningers kamp mot nazistene. Det er sjølstendige broderier fra hvert av familiemedlemmene som viser en større og mer omfattende motstandskamp enn det offisielle bildet. Deres kamp og erfaring er viktig å ha med seg i ettertida.Les også dette oppropet mot Cold Respons.


Militærøvelse eller provokasjon


30.000 soldater fra 20 land skal delta på vinterøvelsen i Nord-Norge. Nå skal øvelsen være helt til Tana bru. Forsvaret ønsker å vise muskler mot Russland og det i en så spent situasjon som Europa er i nå. USA og Nato klager på at Russland har egne styrker på egen jord nært Ukraina. Men i Finnmark stilles hele NATO-alliansen samt Sverige og Finnland opp for å true Russland. Dette er krigshissing.

Svar på leserinnlegg i Harstad Tidende 16/2 2022.

Svar på leserinnlegg i Bladet Vesterålen 17/2 2022.

Appell mot strømprisene


Foto:Morten Hagen, skjermdump fra HT.

Infrastruktur må styres av folkevalgte, ikke av marked.
Fylke eller Region?


For fylkene, mot regionaliseringa.Kanonbåtdiplomati


Svar til Nils Håheim-Saers sitt innlegg "Skytefelt for fred".Skytefelt-diplomati


8 nye skytefelt øst for Lyngenlinja.Hydrogensone i Aktis


Dyr og farlig transport.Regionreformene og fylkene


Det haster med reversering.Statsforvalteren


Interpellasjon til tingssamlinga for Troms og Finnmark fylke.ANKESAKEN


Feige politikere i formannskapetAppell til formanskapet Harstad kommune

Stopp, nok er nok. Å anke tingrettens dom om feil offentlig anskaffelse for OPS-prosjektet, er uansvarlig bruk av kommunens ressurser.
Svar til SV - Rødt vs. SV

Avisdebatten kan du lese her og Rødt Sortland sitt svar herFiskekriminalitet fra myndighetene.
Hydrogen-hykleri
Rødt trengs på Stortinget


Og vi klarte det !!!Leveringsplikten
MK Utvik Senior
Arbeiderstyrte bedrifter


Bilde: hentet fra Manifest sin illustrasjon "La arbeiderne overta".Apartheidstaten Israel

Han pappa brukte davidstjerna til å merke fiskeutstyr og verktøy. Det var kanskje ikke så rart når hans oldefar het Abraham og broren hans igjen het Isak. Jeg har vokst opp med respekt for davidstjerna. Men i dag har den fått en annen symbolikk på grunn av staten Israel sin politikk ovenfor palestinerne. Davidstjerna er blitt skjemt. Les mer...

Sosialisme i vår tid
Intervju iHarstad 1.mai 2021
Lydriket Norge

Marionettminister Frank Bakke-Jensen gir bort norsk suverenitet.


Høringsuttalelse


Nei til havvind


Interpellasjon om Harstads befolkningsutvikling


DEBATTEN fra Kommunestyret.


Norsk økonomi som Kuwait

Vil Klokkereiendommen lide samme skjebne som Entra Eiendom?

Restene av Klokkereiendommen eier Opplysningsvesenets fond ved Barne- og familiedepartementet. Selskapet de har opprettet for å ivareta statens eiendom, heter Clemens Eiendom AS. De er i dag den 8 største grunneier i landet fordi de overtok kirkas jordeiendommer hvor det ikke er kirkebygg, dvs slik som Klokkereiendommen og dermed tomta som Kaarbø Mek. Verksted var på. Eierne av verkstedet har aliert seg med Clemens Eiendom i prosjektet Kaarbøkvarteret og strategen for dette kommer fra den første administrerende direktør for Entra. Les om:
Spekulasjon om offentlig eiendom i Harstad


Hastverk er lastverk

Hvorfor har SV med fylkesråd Bjarne Rohde det travelt med å få reist en ny skole? Fagforeningene for de ansatte ønsker ikke å flytte fra nåværende tomter til Seljestadfjæra. Hvorfor så travelt med å få lagt ned to av tre videregående skoler i Sør-Troms? Hvorfor begynne å bygge før en har riktige og godkjente tegninger med akseptable løsninger? Kanskje fordi løsningene vil bli så dårlige at protestene da vil komme. Eller er det utbygger fra Kaarbøkvarteret som presser på? Og SV lar seg presse bare de får sitte i posisjon. Les HASTVERK

Statlig eiendom på billigsalg
Da blir dommen i Ofoten tingrett stående


Formannskapet gjør delvis retrett. Pressemelding 15.12.2020


Høringa om
NYTT BYSENTRUM HARSTAD

Innledning ved Frode Bygdnes og appell ved Helge Eriksen og
gjennomgang av prosessen med ny vgs ved John Tore Fossland og innlegg med flere.


Videoen er delt i to. Møtet var på Thon-hotellet den 26.nov.2020.HSI-tomta


Les pressemelding fra Rødt Harstad her.Rødt Troms har nominert:1.Hanne Stenvaag, 1971, Tromsø
2.Ole Andreas Myhrer Smith, 2000, RU
3.May Tove Pryneid, 1988, Målselv
4.Kjell Erland Pedersen, 1947, Tjeldsund
5.Marthe Kristine Opheim, 1987, Senja
6.Frode Bygdnes, 1952, Harstad
7.Kristina Williamson, 2001, RU
8.Tore J. Haugen, 1985, Målselv
9.Anne Marith Rasmussen, 1971,
10.Ingeborg Kjellberg, 1997, Tromsø
11.Berit Nymo, 1984, Målselv
12.Jens Ingvald Olsen, 1952, Tromsø

Pressemeldinga 21.11.2020


Kirkeeiendom ødelegger industrien og forsømmer kirka
Ny bydel - sentrum sør

HSI-tomta på SeljestadLeserinnlegg:
Hva skjer i Harstads indre havn?

Tomta i Seljestadfjæra


John Tore Fossland sitt leserinnlegg


Utsettelse på vg-skolen


Kystbyen Harstad


Harstad har vært en terrasseby som har møtt sjøen med en kaifront. Slik har sjøfarende sett byen og beboerne sett sjøen og trafikken der. Harstad har vært en ekte kystby. Men nå for tiden endres byen med en fasade av høyhus, boligkompleks, hotell og installasjoner som gjør resten av byen til en bakgård. Harstad har politikere som ikke tar sin samfunnsoppgave alvorlig, men bøyer av for press fra eiendomsselskapene som skal ha flest mulig kvadratmeter plassert på sjøkanten. Dette er kortsiktig så lenge vi veit at havet stiger. Dette er å sette til side bybeboerne sine interesser til fordel for spekulanter. I beste fall er dette naivt av politikerne, i praksis er å ødelegge særtrekkene ved vår kystby, tjene eiendomsselskapene på bekostning av byens befolkning.
Opplysningsvesenets fond forandrer Harstad sentrum.


Les Om Opplysningsvesenets fond og OVF-direktørens svar


Les OPS - dyrt og dumt
Foredrag på Sør-Troms museumLansering av Årbok 2019

Om Thoralf Sørum: Han malte mange detaljerte bilder fra Harstad, bl.a dette fra Mathissen Mek Verksted i 1959. Den anonyme maleren Sørum hadde egen utstilling med mer enn 50 motiver fra vårt område. Men hvem var han? Far hans kom fra Gryllefjord, vokste opp i Trondheim og kom til Harstadbotn på slutten av 50-tallet. Det er mange bilder etter ham her i Harstad. Frode Bygdnes vil foredra om sitt møte med kunsten til Sørum..